Latest Bayans
Date Title Download Link
N/AEid-ul-Fitr - Eid Ka Khushnuma Pegaam (Alipore) NEW
Download
N/ARamzan 2019 Valsad Khanqah 03.Gunaahon Ki Nahusat Aur Birthday Ki Laanat NEW
Download
N/ARamzan 2019 Valsad Khanqah 02.Aurton Ki Sulssh Aur Zikr-E-Ilahi NEW
Download
N/ARamzan 2019 Valsad Khanqah 01.Neamatoon Ki Qadardani NEW
Download
N/ARamzan 2019 Valsad Khanqah 01.Ramzan Aur Fir Bhi Birthday NEW
Download
N/ARamzan 2019 Valsad Khanqah 08.Amal Qabool Karane Ka Anmol Tarika NEW
Download
N/ARamzan 2019 Valsad Khanqah 07.Jamaal-E-Khudawandi Aur Mohabbat-E-Ilahi NEW
Download
N/ARamzan 2019 Valsad Khanqah 06.Noor-E-Hidayat Tauba Aur Aahozaari Ki Dua NEW
Download
N/ARamzan 2019 Valsad Khanqah 05.Noor-E-Ilahi Aur Uske Faayde NEW
Download
N/ARamzan 2019 Valsad Khanqah 04.Taufiq-E-Amal Mangiye NEW
Download
N/ARamzan 2019 Valsad Khanqah 03.Amal Mein Husn Ka Tarikaa NEW
Download
N/ARamzan 2019 Valsad Khanqah 02.Maasiyat Par Duniya Mein Bhi Pakaad NEW
Download
N/ARamzan 2019 Valsad Khanqah 01.Jahannam Se Najaat Ka Rasta NEW
Download
N/ARamzan 2019 Valsad Khanqah 03.Taufiq-E-Amal Par Shukr-E-Ilahi NEW
Download
N/ARamzan 2019 Valsad Khanqah 02.Allah Nabi Aur Farishtey Se Nisbat NEW
Download
N/ARamzan 2019 Valsad Khanqah 01.Bure Maahaul Se Najaat Ka Tarikaa NEW
Download
N/ARamzan 2019 Valsad Khanqah 01.Ibaadat Aur Daawat Ka Jod NEW
Download
N/ARamzan 2019 Vapi Khanqah 01.Aurto Ke Liye Aakhri Ashre Mein Paanch Formulae NEW
Download
N/ARamzan 2019 Vapi Khanqah 01.Gunaah Se Bachiye Aur Sood Chodiye NEW
Download
N/ARamzan 2019 Vapi Khanqah 05.Gunaahon Par Neamat Cheenn Naa Jaye NEW
Download
N/ARamzan 2019 Vapi Khanqah 04.Talab-E-Duniya Yaad-E-Ilahi Ke Saath NEW
Download
N/ARamzan 2019 Vapi Khanqah 03.Election Ke Natije Par Rehnuma Bayaan NEW
Download
N/ARamzan 2019 Vapi Khanqah 02.Amal Ko Haseen Banaiye NEW
Download
N/ARamzan 2019 Vapi Khanqah 01.Shauk-E-Ibadat Aur Mujahada NEW
Download
N/ARamzan 2019 Vapi Khanqah 06.Qalb Ki Terah Qismein NEW
Download
N/ARamzan 2019 Vapi Khanqah 05.Noor-E-Ilahi Ke Faayde NEW
Download
N/ARamzan 2019 Vapi Khanqah 04.Husn-E-Niyat Husn-E-Akhlaq Ke Saath Baa Hausla Rahiye NEW
Download
N/ARamzan 2019 Vapi Khanqah 03.Ibadat Ka Asar Akhlaq-E-Zindagi Par NEW
Download
N/ARamzan 2019 Vapi Khanqah 02.Roze Aur Taraweeh Ki Niraali Hikmat NEW
Download
N/ARamzan 2019 Vapi Khanqah 01.Nafs-O-Shaitan Hamare Do Dushman NEW
Download
N/ARamzan 2019 Vapi Khanqah 05.Daawat-O-Tabligh Ki Ahmiyat NEW
Download
N/ARamzan 2019 Vapi Khanqah 04.Nabi S.A.W Ki Tasleem-O-Razaa NEW
Download
N/ARamzan 2019 Vapi Khanqah 03.Auliya-E-Kiraam Ki Imtiyazi Shaan NEW
Download
N/ARamzan 2019 Vapi Khanqah 02.Hazraat-E-Sahaba Ki Daeeyana Shaan NEW
Download
N/ARamzan 2019 Vapi Khanqah 01.Jab Nabi Par Bhi Azmaish Aaye NEW
Download
N/ARamzan 2019 Odissa Khanqah 01.Allah Ki Shaan-E-Rahmat Aur Shaan-E-Ghazab NEW
Download
N/ARamzan 2019 Odissa Khanqah 03.Roze Kaa Asar Imaan-O-Amal Aur Akhlaq Par NEW
Download
N/ARamzan 2019 Odissa 02.Aurto Mein Taqwa Ki Barkate NEW
Download
N/ARamzan 2019 Odissa 01.Ramzan Mein Kaamyab Aurat Kaun NEW
Download
N/ARamzan 2019 Odissa 01.Iqrar-E-Jurm Ke Faayde NEW
Download
N/ARamzan 2019 Odissa 07.Maasiyat Se Bache Azaab Se Dare NEW
Download
N/ARamzan 2019 Odissa 06.Nafs Ke Nuqsaanat NEW
Download
N/ARamzan 2019 Odissa 05.Imaano Mohabbat Ke Takaaze NEW
Download
N/ARamzan 2019 Odissa 04.Namaaz Ek Niraali Ibaadat NEW
Download
N/ARamzan 2019 Odissa 03.Rahmat-E-Ilahi Ke Baaraah (12) Points NEW
Download
N/ARamzan 2019 Odissa 02.Rahmat-E-Ilahi Ki Ajib Shaan NEW
Download
N/ARamzan 2019 Odissa 01.Rahmat Ki Pehli Shaam NEW
Download
N/ARamzan 2019 Odissa 02.Mehnato Mujahida Ramzan Ka Pegaam NEW
Download
N/ARamzan 2019 Odissa 01.Roze Ko Nurani Banane Kaa Tariqa NEW
Download
N/ARamzan Se Pehle Ramzan Ki Taiyari Or Dil Ki Safai NEW
Download
N/ARamzan Se Pehle Aurte Kya Kare NEW
Download
N/AImaan Ke Baatinee Taqaaze Aur Logon Par Shafqat
Download
2019-02-27Mahshar Me Hasrat Or Amal Me Barkat 27.02.2019
Download
2019-02-23Dil Ki Zulmat Ke 10 Asbab 23.02.2019
Download
N/ABuri Shohbat Par Qayamat Me Hasrat
Download
N/AApne Bacho Ki Talimo Tarbiyat Ki Fikr
Download
2019-02-03Mandvi 03.02.19
Download
2019-02-03Talibe Ilm Ko Anfaa Ban Ne Ki Tadbir 03.02.19
Download